KRALUPSKÉ TMAVÉ

12.01.2011 20:40

Objem várky 20 litrů. Vařeno dekokčně na dva rmuty. Kvašení spodní.
Slady:
Český světlý (plzeňský) - 4,43 kg
Černý - 0,10 kg
Mnichovský - 0,39 kg

Průběh vaření, prodlevy, doba chmelovaru i použité kvasnice jsou stejné jako u Kralupského ležáku.
Chmelení:
14 gramů Premiant + 21 gramů Žatecký poloranný červeňák 10 minut po začátku varu
17 gramů Žatecký poloranný červeňák přidáno v polovině varu
6 gramů Žatecký poloranný červeňák přidáno 10 minut před koncem

Kralupské tmavé